Article

28.09.2017

Factory of the future will help people and robots to work together

The factory of the future is likely to draw on artificial intelligence to get robots working optimally with their human colleagues on a production run.

In the years to come, human beings will be working more and more frequently alongside robots. However, this approach will not necessarily prove free of difficulties. Accordingly, the Corporate Technology arm of German multinational engineering group Siemens has been working on an artificial intelligence (AI)-based system to oil the wheels of human-machine collaboration. This software programme - first designed for Siemens’ clients as a production-as-service software - is now used in one of Siemens’ factories to allocate tasks to the human and robot resources and plan their mutual cooperation.

The programme, entitled Click2Make, takes account of the available resources and skills at a manufacturing plant – including details such as whether a human technician is left- or right-handed and his/her preferred language for communication –  so as to optimise teamwork.

The AI-based system could for instance ask a machine to bring a human worker various parts for assembly. Then this new-generation shift foreman would verify that all relevant safety conditions are being followed, including coming to the aid of a flesh-and-blood team-member who is trying to lift an object that is too heavy for him/her. As the movements of human beings are rather less precise and predictable than those of robots, the factory of the future will in addition be equipped with video cameras to track all movements with a view to avoiding any collisions.

Some experts, such as Mélanie Cook, Head of Strategy at corporate organisation consultancy SapientRazorfish, argue that Man ought to collaborate with Machine in a spirit of ‘intelligence augmentation’ –  which is exactly what is likely to happen in the futuristic factory envisaged by Siemens. But what will happen if robots become too skilled and too autonomous? All the more reason for human employees to concentrate on areas in which they are most gifted, such as imagination, creativity and emotional intelligence, insists Management Consultant John Hagel, whose work as Co-Chairman of Deloitte’s ‘Centre for the Edge’ focuses on such questions.

Source: L’Atelier
Article

24.01.2017

Belgian companies are optimistic

The climate at the start of this year is favourable for companies in Belgium, a study reports. The recruitment indicators are positive and even long-term optimism is on the rise.

Companies are optimistic about 2017 according to the 26th edition of the quarterly survey by SD Worx on employment, with 36% of SMEs expecting to acquire new employees during the current year. By way of comparison, in 2016, only 28.3% had the same expectations. In the space of a year, long-term optimism has increased by 7.5%.

"A third of the companies intend on hiring new employees in the first quarter."

Remarkably, SMEs are the most optimistic: 11% are planning extra hires compared to last year. And micro-enterprises are also enthusiastic: 30.5% of managers believe that their workforce will grow by 2018 (last year it was just 21%). In the next category up (up to 20 employees), 45% are considering expanding their workforce (36.5% in 2016). The news is symbolic since SMEs represent 99.8% of companies in Europe. In 2014, they employed 90 million workers, which is 67% of the total employment in the EU.

Thierry Van Eesbeeck, a strategic adviser at SD Worx, explains that large companies seem to be the least affected by this renewed optimism regarding employment, though they can benefit from it:

"The expectations of large companies regarding the job market have seen no significant changes in comparison with last year." However, he emphasises that the global results are encouraging: "The outlook on employment remains excellent. The figures for 2017 rank among the top three that have ever been recorded."

Below, you can see the quarterly evolution of SMEs that are expecting a rise, fall or no change in the total employment:WB_Art_Moral_companies_graph1_fr

(Source: SD Worx)

The evolution of companies since September 2010 that are considering hiring new employees in the coming quarter can be consulted here:

(Source : SD Worx)

The study by SD Worx highlights a specifically Belgian phenomenon, since this optimism is not necessarily shared by the rest of Europe. The recent 27th edition of the barometer of SME's access to finance and credit in France shows a completely different picture. Concerns about the economy continue to plague managers in their perspectives and recruitment plans. This phenomenon is strengthened on a European level by the Greek crisis and other debt crises in various European countries. 


Article

07.02.2017

Mobilisez vos troupes externes comme mentors

Veel bedrijven werken met tijdelijke externe medewerkers. Door ze ook in te zetten als mentors laat je ze nog meer renderen. Een win-win voor iedereen, want zowel de vaste mensen, de organisatie als de externen zelf varen hier wel bij.

Organisaties werken steeds meer met onafhankelijke tijdelijke medewerkers, ook ‘agile talent’ genoemd. Vaak wordt er op hen beroep gedaan omwille van hun expertise bij een bepaald project of initiatief. De voordelen daarvan zijn al vaak belicht.

Waar tot dusver nog niet veel aandacht aan geschonken werd, is de bijdrage die externen kunnen leveren als mentors. Professionals vinden het namelijk vaak prettig om juniors bij te staan in hun werk en jongere werknemers zijn meestal blij met de training en ontwikkeling die ze zo krijgen. Uit onderzoek van Google blijkt namelijk dat minder dan 20% van de werknemers in Silicon Valley vindt dat hun opleiding tegemoet komt aan hun doelen en behoeften. Een interessant aspect aan externen is ook dat ze meestal ook ondernemers zijn. Ze hebben hun eigen bedrijf, dat ze uitgebouwd hebben, waarvoor ze strategieën ontwikkeld hebben, ze onderhouden relaties met klanten, bieden een dienst die een bepaalde behoefte beantwoordt enzovoort. Deze ondernemersgeest is waardevol en is meestal minder aanwezig bij voltijds personeel.

Om externe medewerkers extra in te zetten kunnen leidinggevenden deze vijf stappen zetten:

1.  Zorg voor coachingrelaties

Externen worden vaak ingeroepen bij een crisis. In dat geval is het natuurlijk moeilijker om een coachingrelatie met de vaste medewerkers te organiseren. Maar in minder dringende omstandigheden kan het wel prima. Het beste is om dit op een structurele manier te laten gebeuren, bijvoorbeeld door een omlijnd mentorschap, of op een informele manier, door een samenwerking met de vaste mensen.

2.  Voorzie kanalen voor kennisdeling

Het is een goed idee om ook los van het project externen te vragen naar hun expertise, inzichten en de innovaties in hun veld. Dit kan in een informele lunch met het team of bij after action-reviews.

3.  Schakel externen in bij teamwerk

Samenwerken aan oplossingen is altijd een goed idee: het zorgt voor betere resultaten en bevordert de teamspirit. Hierbij agile talent betrekken biedt jonge professionals een opportuniteit om met een andere aanpak in aanraking te komen. Bovendien leidt het tot betere relaties tussen de externen en het personeel.

4.  Betrek externen bij feedback

Organiseer een systeem waarbij externen feedback kunnen geven aan het vaste personeel. Vaste mensen kunnen leren van zo’n visie van buitenaf en zich zo tot een betere professional ontwikkelen.

5.  Leer de netwerken van externen kennen

Agile talent heeft vaak andere netwerken dan de interne teamleden. De kans is groot dat je nieuwe dingen leert kennen door hen vragen te stellen als: welke innovaties vind je interessant? Wat lees je? Wie heeft interessante ideeën?

Conclusie: we leven in een tijd waarin technisch en professioneel bijblijven steeds belangrijker, maar ook steeds moeilijker wordt. Mentoring is een goede tool die managers kunnen inzetten om de ontwikkeling van hun team vooruit te helpen. Kortom, agile talent ook als coaches gebruiken is een efficiënte manier om de investering van de organisatie te maximaliseren.

Lees het volledige artikel

(Bron: www.hbr.org)
Article

09.02.2017

Een slechte sfeer kost meer dan je denkt

Onvriendelijkheid op de werkvloer is niet alleen onaangenaam, het zorgt ook voor minder prestaties, slechtere klantrelaties en daardoor minder inkomsten. Een analyse met onderbouwde tips van adviesbureau McKinsey.

De onvriendelijkheid op de werkvloer is volgens een recent McKinsey-rapport de laatste jaren gestegen. Met ‘onvriendelijkheid’ wordt bedoeld: alle acties waardoor werknemers zich niet gerespecteerd voelen, zoals bewust genegeerd of ondermijnd worden door collega’s of publiekelijk gekleineerd worden door een manager. Het adviesbureau noteerde dat in ’98 de helft van de werknemers zich minstens een keer per maand bot bejegend voelde, in 2011 was dat getal opgelopen tot  55% en in 2016 tot maar liefst 62%.

McKinsey identificeert hiervoor de volgende oorzaken:

  • ·veel mensen werken tegenwoordig thuis, waardoor werknemers zich geïsoleerder en minder gerespecteerd voelen;
  • de globalisering die voor culturele clashes kan zorgen;
  • een groeiend narcisme onder jongere werknemers en het digitale tijdperk waarbij je via e-mail vaker een misverstand hebt en mensen sneller een kleinerende opmerking durven maken.

Deze groeiende ruwheid heeft gevolgen, stelt het internationale adviesbureau. Uit hun onderzoek komt naar voor dat werknemers die zich slecht behandeld voelen beduidend mindere prestaties neerzetten. Zo meldt 47% van de bevraagden die met regelmatig met botheid te maken krijgt, bewust minder tijd op het werk door te brengen. 66% geeft aan dat zijn werk eronder lijdt, 38% zegt zelfs zijn werk bewust minder zorgvuldig te doen en 78% laat weten zich minder verbonden te voelen met de organisatie. Nog een paar opmerkelijke cijfers: 80% zegt  behoorlijk wat tijd te verliezen door zich zorgen te maken over het incident en 63 % verliest werktijd door de ‘agressor’ proberen  te mijden.

Een andere belangrijk nadelig effect van een slechte sfeer is het grote personeelsverloop, wat een bedrijf handenvol geld kost. Mensen die met een regeling vertrekken moeten namelijk uitbetaald worden, wat vooral in het geval van hoge functies enorm kan oplopen. Daarbij kost het zoeken, aanwerven en opleiden van nieuw personeel ook veel tijd en dus geld. Uit het McKinsey-onderzoek blijkt dat 12 % van de mensen die slecht behandeld worden, uiteindelijk hun baan opgeven.

Ook de relaties met klanten lijden onder een onvriendelijke werksfeer. Het onderzoek van het adviesbureau toont aan dat consumenten minder geneigd zijn om  iets te kopen van bedrijven die ze als ‘bot’ percipiëren. Het maakt hen niet uit of die onbeleefdheid naar hen of  naar de werknemers gericht is. Bovendien werken personeelsleden die slecht behandeld worden hun frustraties vaak op klanten uit. 25% van de werknemers die in hun job ruw gedrag ervaren, geven toe dit te doen.

Uit het onderzoek komt ook dat als mensen zich niet gerespecteerd voelen engagement, teamwerk, kennis delen, samenwerking en innovatie de eerste elementen zijn die wegvallen. Omgekeerd, als er een psychologisch veilige sfeer is, presteren ze individueel meer, stellen ze zich behulpzamer op tegenover anderen, en durven ze risico’s te nemen, wat vernieuwing in de hand werkt.

Enkele tips:

  • Het Mc Kinsey-onderzoek toont aan dat contacten die energie verslinden een veel negatievere impact hebben op de prestaties dan dat een energiegevende relatie positieve effecten heeft. Houd ‘toxische’ mensen dus zoveel mogelijk buiten de deur. Dit doe je door bij sollicitaties te werken met gedragsvragen en door referenties grondig te checken.
  • Maak werknemers duidelijk dat ze hun managers en collega’s verantwoordelijk mogen stellen voor onbetamelijk gedrag. Om werknemers dit aan te leren kun je trainingen organiseren over het geven en ontvangen van feedback of omgaan met culturele verschillen. Ook coachings over stress management en mindfulness behoren tot de mogelijkheden.
  • Goed leiderschap is cruciaal. Met respect behandeld worden is voor werknemers belangrijker dan erkenning, waardering, een inspirerende visie of zelfs kansen om te leren en te ontwikkelen, zegt het McKinsey-rapport. Wie respect krijgt, ervaart meer plezier, meer tevredenheid, meer engagement, de bereidheid om meer taken op zich te nemen, om langer bij de organisatie te blijven en om verandering te omarmen en op het getouw te zetten.
  • Alles draait om het gezond houden van de organisatie. Organisaties die de bedrijfswaarden negeren, geen goede rolmodellen hebben, geen zingeving voorzien of samenwerking niet serieus nemen, bieden een vruchtbare grond voor probleemgedrag. Als organisaties wel werken aan deze aspecten, zal een prettige en harmonieuze sfeer vanzelf volgen.

Lees het volledige artikel

(Bron: www.mckinsey.com)
Article

14.02.2017

Why Brussels is investing in artificial intelligence

Brussels-Capital has freed up significant funds to support research and innovation in artificial intelligence. In addition to home automation, there are many opportunities for companies.

The study carried out by the company Accenture, ‘Why AI is the Future of Growth’, predicts that by 2035, we will no longer assess a country's economic growth in terms of capital, but rather by its degree of evolution in artificial intelligence (AI), a market that is still largely dominated by Silicon Valley and Asia.

An alliance announced at the end of September 2016 has been formed between a number of technology giants in the United States (Amazon, Microsoft, Google, IBM, Facebook). Apple has just joined this association which wants to define a shared framework and good practices for the "benefit of people and society", a sort of ethical group in the AI sector. France is also convinced of the potential of AI in industry. The investment fund ISAI is trying to pool energy through a platform for exchanges intended to accelerate the movement: franceisai.com.

What interest does AI hold for companies?

Let us take the example of chatbots, which have become a more and more widely used customer engagement solution in the industry. First used in call centres, bots can now converse more and more naturally through messaging apps. With the ability to process requests (context, tone, priority and content), they are now evolving into a new form of intelligence. There are also reasoning bots that use cognitive technology. They have become self-teaching and more precise over time and after conversations.

Brussels at the forefront of AI

In Belgium, professor Tom Lenaerts of the ULB Machine Learning Group reminds us that academic research into intelligence "started in Brussels." He is participating in the Brussels-Capital region's new ambitions regarding AI. Innoviris has just unveiled an investment programme of EUR 4 million, with the code name Team UP, intended for companies and higher education. The objective is to support the development of solutions for image analysis, telemedicine and virtual reality, and also in robotics and financial analysis.

New local stakeholders are already profiting from the appetite for intelligence solutions in customer relations. The start-up ChatBot Plus, which was launched in Brussels by Joachim Gillet (aged 20) is already helping to improve customer service by using bots through Facebook:

"We are working with a group of beauty salons, for example. Their bot enables customers to make an appointment using Messenger without the need for any additional apps. The bot understands natural language and responds as if it were in a call centre, but in the modern world instead. If the conversation requires greater precision or particular attention, a human takes over."

Discover More

Contact
Close

Contact

Complaints

We would like you to answer a few questions. This will help us answer your request faster and in a more appropriate manner. Thank you in advance.

Is your company/organisation client at BNP Paribas Fortis?

My organisation is being served by a Relationship Manager :

Your message

Type the code shown in the image:

captcha
The Bank processes your personal data in accordance with the terms of the Privacy Notice of BNP Paribas Fortis SA/NV.

Thank you

Your message has been sent.

We will respond as soon as possible.

Back to the current page›
Top